Kupując samochód jesteśmy zmuszeni do zawarcia umowy o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Trudno dyskutować, czy jest to dobre, czy nie, tym bardziej, że pomimo tego, że jest to przymus, to jednak w razie niezawinionej kolizji czy wypadku szanse na pozytywne dochodzenie odszkodowania są o wiele większe niż w przypadku procesowania się bez wspomagania się polisą. Również w sytuacji, gdy sami powodujemy kolizję, dzięki polisie OC nie musimy martwić się o wypłaty odszkodowań za straty materialne a także ewentualne uszkodzenia ciała rannych w kolizji lub wypadku. Wybór ubezpieczenia tego typu jest bardzo prosty, wystarczy poszukać jak najniższej ceny, gdyż nie musimy martwić się o zakres ubezpieczenia. Ten rodzaj polisy jest dość dobrze opisany w odpowiedniej ustawie, gdzie jej warunki brzegowe są jednoznacznie zapisane, przez co dowolna firma ubezpieczeniowa chcąca oferować tego typu produkty musi zapewnić adekwatną ochronę w zamian za pobieraną składkę od klienta.
Ubezpieczenia
Sporo osób zadaje sobie pytanie, po co opłacać składki na ubezpieczenie skoro nigdy nie wiemy, czy coś złego nam się przytrafi. Podobną opinię możemy usłyszeć, gdy mowa o ubezpieczeniu mieszkania. Niemniej jednak nieopłacanie tego typu składek jest tak naprawdę czystą brakiem logicznego myślenia. Ubezpieczenie to przecież  prawny instrument pozwalający zastąpić pewną stratę powstałą w wyniku jakiegoś określonego zdarzenia losowego. Jak każdy wie, owa strata wcale nie jest pewna i wcale nie musi do niej dojść. Niemniej jednak  jeżeli już będzie miała miejsce, to środki uzyskane z ubezpieczenia, w  jakimś stopniu będą w stanie pokryć owe straty. Choćby z tego względu, zawsze warto co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenie.