Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wysokość składek obliczana jest na podobnych zasadach. Zarówno w przypadku ubezpieczenia samochodu, gdzie ryzyko jest dość łatwe do przewidzenia, aż po ubezpieczenia transakcji finansowych, gdzie w grę wchodzą już bardziej zaawansowane i skomplikowane procesy, wszystko opiera się na dyskontowaniu potencjalnych strat spowodowanych wywołaniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w takim stopniu, aby w perspektywie długoterminowej przynieść zysk dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Istotne jest tu oczywiście wiele czynników, z których nie wszystkie można wyznaczyć matematycznie, dlatego często przyjmuje się arbitralnie pewne współczynniki na podstawie dotychczasowych doświadczeń i rozkładu wypłat, więc jak widać, statystyka jest tu najważniejszym elementem wykorzystywanym do dokonywania aproksymacji poziomu składek zapewniających zysk towarzystwu jednocześnie bez zbytniego podniesienia wysokości składek.